asbest verwijderen bij afbraak dv oudenburg

Asbest verwijderen

Asbesthoudend materiaal vervangen is altijd de beste oplossing. Hoe dringend zo’n vervanging is, hangt af van hoe verweerd het materiaal is.

Uit onderzoek blijkt dat asbestcementdaken en -gevels in Vlaanderen al sterk tot zeer sterk verweerd zijn en dat die verwering alleen maar toeneemt. Door jarenlange blootstelling aan vorst en (zure) neerslag vermindert de cementsamenstelling en komen de asbestvezels los te zitten aan de oppervlakte van de asbestlei of asbestgolfplaat. Hierdoor spoelen asbestvezels bij regen naar de dakgoot, de regenwaterput of de afdruipzone, waar ze zich kunnen ophopen tot hogere concentraties.

Asbestmaterialen die in goede staat zijn of die een beschermlaag hebben, geven veel minder asbestvezels af. Sterk verweerde asbestleien en in het bijzonder golfplaten worden het best vervangen.

Klik hier om dit bericht van Vlaanderen.be volledig te lezen.

asbest professioneel verwijderen met afbraak dv uit oundeburg

Wanneer Professionele hulp inroepen voor asbest verwijdering

Eigenlijk is het antwoord hierop heel eenvoudig. Direct contact opnemen met Afbraak DV uit Oudenburg.

Wanneer mag ik asbest zelf verwijderen? Wanneer moet ik professionele hulp inroepen?

Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig. De belangrijkste regel luidt als volgt: gaat het om asbest in hechtgebonden vorm en kan je de materialen verwijderen zonder ze te breken? Dan mag je dat zelf doen.

Maar … op deze regel zijn ook heel wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer de materialen zich in slechte staat bevinden. Of wanneer ze al barsten of breuken vertonen.

Hieronder geven we je alvast de algemene principes mee.

Zogenoemde hechtgebonden toepassingen in goede staat mag je als particulier zelf verwijderen. Neem wel zeker de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Smeer de te verwijderen materialen in met een fixeermiddel
 • Gebruik een stofmasker van het type FFP3 en zorg dat het goed aansluit.
 • Draag een wegwerpoverall en wegwerphandschoenen. Doe die nadien buiten uit. Spoel ook je schoenen buiten af.
 • Vermijd het vrijkomen van vezels door het materiaal te bevochtigen.
 • Demonteer asbestelementen één voor één met de hand. Probeer ze niet te breken.
 • Maak gebruik van handwerktuigen (schroevendraaier, klauwhamer). Gebruik in geen geval snel draaiende machines zoals een slijpschijf of boormachine!
 • Gooi asbesthoudende materialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.
 • Verpak en laad het materiaal in speciale asbestzakken of containers met big bag, voorzien van een asbestetiket. Deponeer ook je gebruikte beschermkledij in deze zak of container

Typische voorbeelden van hechtgebonden asbest zijn golfplaten of leienOm deze te verwijderen kan je ook een beroep doen op een aannemer. Maar kies dan wel voor een aannemer waarvan de werknemers beschikken over het jaarlijkse opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’.

Een andere optie is dat je het hechtgebonden asbesthoudend materiaal in goede staat gewoon laat zitten. Dat kan zolang je geen werken plant waarbij het kan worden beschadigd.

Opgelet! Gaat het om losgebonden asbest? Bijvoorbeeld asbesthoudende isolatie rond leidingen, of gespoten asbesthoudende isolatie? Dan moet je altijd een beroep doen op een erkend asbestverwijderend bedrijf. Wanneer je dit soort materiaal verwijdert, komen er namelijk altijd asbestvezels vrij.

breuklijn asbesthoudende golfplaat afbraak dv Oudenburg

Hoe herken je asbest in dakbedekking

Dakbedekking

Tot 1998 vond je asbesthoudende materialen terug in allerlei dakbedekkingen. De meest bekende zijn wellicht golfplaten en leien. Maar ook in de platen voor het onderdak werd vaak asbest verwerkt.
Het is niet mogelijk om visueel met 100% zekerheid vast te stellen of een materiaal asbest bevat. Maar er zijn wel kenmerken die op asbest kunnen wijzen. Zo vertoont het materiaal vaak een gewafelde structuur.

Verder vind je asbestcement ook nog in …

 • gevelafwerking
 • dakpannen en nokken
 • schoorstenen
 • waterafvoerbuizen
 • stijve isolatieplaten
 • bitumen en roofing om daken waterdicht te maken

In deze gevallen is er meestal sprake van hechtgebonden asbest. Is het materiaal nog in goede staat? Dan is het risico op blootstelling aan asbest niet zo groot. Houd echter altijd rekening met de broosheid en de breekbaarheid van het materiaal in kwestie.

Neem contact op met Afbraak DV voor de verwijdering van uw asbest.