asbest verwijderen bij afbraak dv oudenburg

Asbest verwijderen

Asbesthoudend materiaal vervangen is altijd de beste oplossing. Hoe dringend zo’n vervanging is, hangt af van hoe verweerd het materiaal is.

Uit onderzoek blijkt dat asbestcementdaken en -gevels in Vlaanderen al sterk tot zeer sterk verweerd zijn en dat die verwering alleen maar toeneemt. Door jarenlange blootstelling aan vorst en (zure) neerslag vermindert de cementsamenstelling en komen de asbestvezels los te zitten aan de oppervlakte van de asbestlei of asbestgolfplaat. Hierdoor spoelen asbestvezels bij regen naar de dakgoot, de regenwaterput of de afdruipzone, waar ze zich kunnen ophopen tot hogere concentraties.

Asbestmaterialen die in goede staat zijn of die een beschermlaag hebben, geven veel minder asbestvezels af. Sterk verweerde asbestleien en in het bijzonder golfplaten worden het best vervangen.

Klik hier om dit bericht van Vlaanderen.be volledig te lezen.