asbest professioneel verwijderen met afbraak dv uit oundeburg

Wanneer Professionele hulp inroepen voor asbest verwijdering

Eigenlijk is het antwoord hierop heel eenvoudig. Direct contact opnemen met Afbraak DV uit Oudenburg.

Wanneer mag ik asbest zelf verwijderen? Wanneer moet ik professionele hulp inroepen?

Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig. De belangrijkste regel luidt als volgt: gaat het om asbest in hechtgebonden vorm en kan je de materialen verwijderen zonder ze te breken? Dan mag je dat zelf doen.

Maar … op deze regel zijn ook heel wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer de materialen zich in slechte staat bevinden. Of wanneer ze al barsten of breuken vertonen.

Hieronder geven we je alvast de algemene principes mee.

Zogenoemde hechtgebonden toepassingen in goede staat mag je als particulier zelf verwijderen. Neem wel zeker de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

  • Smeer de te verwijderen materialen in met een fixeermiddel
  • Gebruik een stofmasker van het type FFP3 en zorg dat het goed aansluit.
  • Draag een wegwerpoverall en wegwerphandschoenen. Doe die nadien buiten uit. Spoel ook je schoenen buiten af.
  • Vermijd het vrijkomen van vezels door het materiaal te bevochtigen.
  • Demonteer asbestelementen één voor één met de hand. Probeer ze niet te breken.
  • Maak gebruik van handwerktuigen (schroevendraaier, klauwhamer). Gebruik in geen geval snel draaiende machines zoals een slijpschijf of boormachine!
  • Gooi asbesthoudende materialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.
  • Verpak en laad het materiaal in speciale asbestzakken of containers met big bag, voorzien van een asbestetiket. Deponeer ook je gebruikte beschermkledij in deze zak of container

Typische voorbeelden van hechtgebonden asbest zijn golfplaten of leienOm deze te verwijderen kan je ook een beroep doen op een aannemer. Maar kies dan wel voor een aannemer waarvan de werknemers beschikken over het jaarlijkse opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’.

Een andere optie is dat je het hechtgebonden asbesthoudend materiaal in goede staat gewoon laat zitten. Dat kan zolang je geen werken plant waarbij het kan worden beschadigd.

Opgelet! Gaat het om losgebonden asbest? Bijvoorbeeld asbesthoudende isolatie rond leidingen, of gespoten asbesthoudende isolatie? Dan moet je altijd een beroep doen op een erkend asbestverwijderend bedrijf. Wanneer je dit soort materiaal verwijdert, komen er namelijk altijd asbestvezels vrij.